รายการคุยข่าวเล่าเรื่ิอง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30

รายการคุยข่าวเล่าเรื่ิอง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนวินัยปิฎก กับพระพยอม เช้าวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments