รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนเทศกาลกับพระพุทธศาสนา กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554

Comments