รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง-ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง-ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนธรรมแห่งการดับทุกข์ (จบ) กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments