รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง-ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง-ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอน 5 เจริญ (2) กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.2554 เวลา04.00-04.30 น.

Comments