Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Polish
Share
  • 1 year ago
500 years of the Reformation. Part 3 - 500 lat Reformacji. Część 3

500 years of the Reformation. Part 3 - 500 lat Reformacji. Część 3

On 31 October 1517 Martin Luther nailed his 95 theses to the door of the Castle Church in Wittenberg. The Reformation of the Catholic church started. - Za jej początek uznaje się 31 października 1517 roku, kiedy Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoje 95 tez potępiających handel odpustami.  O znaczeniu Reformacji mówi historyk  Dr Karol Grant – Skiba.

Comments