Don’t miss the next upload by PSC-CC HAITI!

Join free & follow PSC-CC HAITI to be the first to hear it.

Join & follow
Share
Relasyon Agrikilti ak Rechofman Klimatik

Relasyon Agrikilti ak Rechofman Klimatik

About the show

Relasyon Agrikilti ak Rechofman Klimatik

Pye kout pran devan, yon pwogram sansibilizasyon ak edikasyon kap ede n adapte n ak diminye sou dega rechofman klimatik la pwodwi.

Yon pwodiksyon ACTALLIANCE an kolaborasyon ak PSC-CC / SCH, Reyalizasyon SAKS.

Comments