Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Phương Xicalo
Share
____[Hít 1 Like] - Ngày Mai Về Bến -º- DJ Phương Xicalo ft Chú Thái Ngơ___

____[Hít 1 Like] - Ngày Mai Về Bến -º- DJ Phương Xicalo ft Chú Thái Ngơ___

Comments

HiNRG
HiNRG

If you like this awesome music, you might like mine. DJ Hi NRG
https://www.mixcloud.com/hienergy/
Nếu bạn thích âm nhạc tuyệt vời này, bạn có thể thích tôi. DJ Hi NRG

Bống
Bống

Nghe căng :)

Phương Xicalo

=)))) cạn lời

Thái Ngơ

Lên tay gớm nhỉ