Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Parpanchi
Share
سوءاستفاده جنسی از کودکان در مدارس فوتبال ایران

سوءاستفاده جنسی از کودکان در مدارس فوتبال ایران

ماجرای سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در بعضی مدارس فوتبال ایران، از ماجراهایی است که سال ها درباره اش درگوشی صحبت شده و در چند سال گذشته، گزارش ها و مصاحبه هایی هم درباره این اتهامات در نشریات ایران منعکس شده است. این داستان اخیرا پس از مصاحبه مسعود شجاعی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران مجددا بالا گرفت. آقای شجاعی در این گفتگو، صحبت از وقوع تجاوز جنسی به کودکان نوآموز فوتبال کرده بود و در کنار آن درباره دیگر جنبه های فساد در فوتبال ایران هم حرف زده بود که البته با واکنش تند بعضی از رسانه های اصول گرا مواجه شد.
در برنامه صفحه دو درباره این اتهامات با محمد تقوی، بازیکن سابق استقلال و تیم ملی ایران و مهدی رستم پور، روزنامه نگار ورزشی گفتگو کرده ایم.

Comments