Keep up to date with every new upload!

Join free & follow P4 Kultur - slutade sändas 201
Share
  • 6 years ago

När en svensk film rollsätts, hur tänker man då? Måste en universitetsrektor eller banktjänsteman vara medelålders och vit? Måste en pizzabagare ha ett sydeuropeiskt utseende och en jazzmusiker vara svart? Har stereotypa karaktärer blivit en norm? Någon som har ägnat det här stor eftertanke är Hynek Pallas, som har skrivit avhandlingen Vithet i svensk spelfilm 1989-2010. Hynek Pallas är filmkritiker och filosofie dr i filmvetenskap, och han menar att vi behöver se vitheten och synliggöra den. Den vita hudfärgen är norm - men hur är den normen konstruerad? Och hur påverkar det hur vi ser på oss själva och andra? P4 Kulturs Amanda Ooms har träffat honom för att ta reda på det. Artistkatalogen är ett sökverktyg på nätet där rollsättare kan få överblick över svenska skådespelare och deras meriter. Som svensk med annan hudfärg än vit kan det bli problematiskt när man ska definiera sig själv. Det säger skådespelarna David Nordström och Jimmy Endeley, båda uppvuxna i Sverige på lingon och mjö

Comments