Keep up to date with every new upload!

Join free & follow P2 dokumentär
Share
  • 3 years ago
Den blå färden, Lena Willemarks arbete med ett nytt verk

Den blå färden, Lena Willemarks arbete med ett nytt verk

”När jag vaknar på natten är det som en ficka i tiden. Poesin som finns där är redan klar”, berättar Lena Willemark. "Jag märkte att dikterna handlar om vattnet. Om det okända havet inom oss som vi inte kan styra över. Det är den resan som börjar nu: Den blå färden".I den här dokumentären av Esmeralda Moberg berättar Lena Willemark personligt och sårbart om ett kompositionsarbete där inga skiljelinjer finns mellan människans och musikens väsen. Det var några rader i författaren Siri Hustvedts bok Den skakande kvinnan som väckte tankar hos Lena Willemark och blev startpunkten för en inre resa. Resultatet blev musikstycket Den Blå Färden som är ett beställningsverk för Sveriges Radio. Lena Willemark är en centralgestalt inom folkmusiken i Norden. Hon är sångerska, kompositör och riksspelman, uppvuxen i Älvdalen och djupt förankrad i traditionen. Hennes poesi och sång klingar ofta på det säregna älvdalsmålet, vars språkliga musik för tankarna till magin i vikingatida epos. Samtidigt som L

Comments