Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Parchman Farm Recordings • 1947-48

Parchman Farm Recordings • 1947-48

Playing tracks by

Hollie Dew, Bull & Group, 22 & Group, Percy Wilson, Dobie Red & Foots, Bull & Group and more.

התכנית שודרה ב-31 ביולי 2017

בשידור זה. ערב החורבן. זכרון השיעבוד. היות האדם תחתון לעולמים ומתהום תחתיות יקרא לגאולתו
עיקרון זה חולקים עמים, אסכולות, תורות, פועלות ועמלים רבים בעולם
אם רוצים אנו לשמוע את הניגון של אותו מאבק קיומי תמידי ונמשך, ניגון שלא עוּבּד כהוא זה במהלך השנים, ולא נערך לכדי תרועות ניצחון אלא נשאר ממש כשהיה בחוות העבדות של פרעה אשר במיסיסיפי - אזי, לא היה לנו אלא לשוב אל מחזור ההקלטות ההיסטוריות שנערכו בין 1947-1948
לפני שבעים שנים מיום שידור התכנית. על ידי אלן לומאקס ע"ה
וכך זה נראָה אז בימים ההם. האסירים עובדים בעבודות הפרך והמיקרופון של לומאקס ניצב ליד. לא מבוים ולא מסוגנן. כמות שהיה. מנגינת האמת
את מה שהקליטו אותם המיקרופונים בבית הכלא של 'חוות פָּארְצְ'מאן' אשר בדלתא של המיסיסיפי, השמענו אנחנו

התמונה הזו צולמה ב1959 במסע ההקלטות השני של לומאקס בבית הכליאה של מדינת מיסיסיפי

Comments