Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
150 שנים לתיקון ה-15 לחוקה • The 15th Amendment

150 שנים לתיקון ה-15 לחוקה • The 15th Amendment

Playing tracks by

Sam Cooke & The Soul Stirrers, Albert Macon, Willie King & The Liberators, Jim Bunkley, Lead Belly and more.

לפני מאה וחמישים שנים, כיום הזה, עלה וזרח השמש על חיי רבים. התיקון החמישה עשר לחוקה האמריקנית התקבל ונחקק לדורות. תיקון זה הבטיח - חמש שנים לאחר תום מלחמת האזרחים וביטול העבדות - כי הזכות לבחור לא תימנע בשל הבדלי צבע, גזע ומצב שיעבּוד קודם.
היה זה אחד מתיקוני החוקה שנזכרו כתיקוני תקופת "הבנייה מחדש" של הדרום. כלומר תקופת התערבותו של הממשל הפדרלי בארצות הדרום המורדות ו'חינוכן מחדש' בחזרה לאיחוד. הנשיא דאז היה אויבם המושבע של אוהדי הקונפדרציה וזכויות המדינות - יוליסס ס. גרנט. תקופת השיקום - הרקונסטרוקציה - תימשך עד סוף כהונתו של זה ב1877 אך התיקון ה-15 יתערפל, יתמוסס ויירמס עוד הרבה לפני כן. כבר מרגע הולדתו נרקמו התכניות כיצד לעקוף את הביזיון שיתיר לשחורים להצביע. אולם הבגידה הגרועה מכל היתה של בית המשפט העליון ושל השלטון הפדרלי בארה"ב שכרתו ברית של הסכמה ושתיקה עם הנעשה תחת אפם. שופטים פרוגרסיביים בוושינגטון משכו ידיהם וקיבלו את רצון המדינות לחוקק לעצמן חוקים המבטלים למעשה את החוקה המהוללה.

Comments