Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
'שבוע אלן לומקס • 16 שנים למותו: חלק ד

'שבוע אלן לומקס • 16 שנים למותו: חלק ד

Playing tracks by

Southern Fife & Drum Corps, Miles & Bob Pratcher, Calum Johnston, A Group of Five Old Women, Pleaca June and more.

התכנית שודרה ב-18 ביולי 2018.

כל מי שעבד עם אלן לומקס חזה באדם שהבין כי הוא פועל נגד הזמן. נגד 'הזמן' בו הוא חי ונגד זמן ימי חייו שלו. העבודה כה מרובה והמסע הגדול למיפוי שירת-העם בעולם כולו הוא אינסופי ביחס לעמלו ויכולתו של אדם. ואין זה משנה כמה יחיה ויאריך ימים.
ואף על פי זאת - אל מול ההבנה כי יתכן והמחקר לא יושלם לעולם - לא רפתה רוחו של האיש. אלן לומקס העמיד ספרייה של קרוב ל20,000 דוקומנטים והקלטות מרחבי העולם. הוא הותיר את רישומיו החד פעמיים ממפגשים עם אנשים שעלו והלכו עם הרוח וכן שיטת מיפּוי ועשרות מאמרים בחקר הפולק והתרבות (ולצנינים בעיני החוקרים הממסדיים שבראשית הדרך דחוהו כ"בעל-דעות" וחובבן) ובעיקר אמונה בתיקונו של עולם דרך מקורותיו המוזיקליים ודרך אנשיו "הקטנים" והפשוטים.

נסגור השבוע עם החלק הרביעי והמסכם המציין 16 שנים למותו.
אף אנו החילוֹנוּ השבוע בידיעה שלא נספיק אלא חלק זעיר מזעיר מהיקף הקלטותיו וחכמותיו אבל לימדנוּ לומקס לצאת לדרך בכל מקרה.

Comments