Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
רוזה לוקסמבורג • 147 שנים להולדתה – חלק ב

רוזה לוקסמבורג • 147 שנים להולדתה – חלק ב

Playing tracks by

The Almanac Singers and Woody Guthrie.

התכנית שודרה ב-12 במארס 2018

"הסֵדֶר שֶׁלָכֶם בּנוּי על חוֹל.
עוד יום-מחר תקוּם מהפּכה שנית,
תזקוֹף בּקוֹל רַעַשׁ את קוֹמתהּ לְמעלה,
וּבקול חצוֹצרה תּרִיע וּתבשׂר, לחֶרְדַתְכֶם:
אֲנִי אשֶׁר היִיתי, אני אשֶׁר הוֹוָה, וַאֲנִי אשֶׁר אהיה!"

אלה מילות מאמרהּ האחרון של רוֹזָה לוּקסמְבּוּרג ב1919. אךְ שבוּעיים ימים מראשית אותהּ שנה הספּיקה 'רוֹזה האדומה' לחיות. בּת 47 היתה כּשנעצרה והוּצאה להורג כאחרון האדם עלי אדמות. והנורא מכל היה זה בּפקודת הסוציאל-דמוקרטים שהפכו את הגייסות הנאציונאליסטים לנשק בּידם ובכך גזרו שׁמד על העולם
אין בּרית עם הרע, ולוּ בשותפות אינטרסים קצרת ימים עִמו. כּך לימדונוּ ימי חייהּ הקצרים של רוֹזה לוּקסמבּורג. מהפּכנית
לא ניתן לנו לשער מה שונים היו פּני האנושות אילו המהפּכה הגרמנית של 1919 היתה עוֹלה וּמצלחת
הלילה נשדר לזכרהּ של גיבּורת החיִל את החלק השני על מַסֵכַת ימיהּ והגוּתהּ.

התארח באולפן ד"ר דוד סורוצקין

Comments