Don’t miss the next upload by חיים של אחרים עם ערן סבאג!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג to be the first to hear it.

Join & follow
רוברט קייג' • 5 שנים למותו

רוברט קייג' • 5 שנים למותו

Playing tracks by

Robert Cage & Hezekiah Early and Robert Cage.

התכנית שודרה ב-23 ביולי 2017

קוראים אנו לכל הפועלות והעמלים אשר אוחזים במלאכת החיים למטרת תיקונם וחיוּבם

הקדשנו השידור לנשמת רוברט קייג' שהלך לעולמו ב23 ביולי 2012 והשאיר ירושה מועטה, אך רבּת-חסד ומחקר, הצונחת על העולם החי היישר מן הגבעות הבודדות של ארץ מיסיסיפי

משמאל עם הגיטרה רובּרט קייג' המנוח, ולידו איזיקיה (חזקיה) אֶרלי נרו יאיר

Comments