Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
  • 76
  • 2 years ago

Playing tracks by

Ali Farka Touré, Winston Jarrett, Zoot Sims, Max Romeo, Flabba Holt and more.

התכנית שודרה ב-26 בדצמבר 2016

בליל שידור התכנית פתחנו צוהר לחג איזוטרי. הקְוָואנְזה. חג צעיר ימים שתחילתו ב-26 בדצמבר 1966. אין מאחוריו תיאולוגיה ואף אינו נחשב לחג "דתי". זהו מועד מודרני חתרני שבמרכזו עומד הקשר בין יבשת אפריקה והאפריקניזם בכללו לבין האפרו-אמריקנים בארה"ב של ימינו. קוואנזה בסוואהילית, פּרי בּיכּורים. שורשיו באירועי הדמים של אוגוסט 1965 בלוס אנג'לס (מהומות וואטס) שהיו לאחד הגלים העכורים של התיסכול המצטבר מתנאי המחייה בגיטאות, מן הסגרגציה ומן ההתעללות המשטרתית. דמיונו לחנוכה ניכר ואף מעבר לכך: הוא בן שבעה ימים ומרכז עבודתו הדלקת נרות במנורה של שבעה קנים. כל נר מן השבעה מסמל עקרון חיים אותו לומדים במשך שבוע הקוואנזה. בינהם, אחדות, הגדרה-עצמית, חיים קואופרטיביים, עבודה שיתופית ואמונה. ניתן לראותו כבן לתנועות הפנתרים והכוח השחור, יציר ובן לדור המהפכה ותרבות הנגד השחורה
שבוע הקוואנזה נועד ומוקדש להנחלת ערכיו ולגיבוש הקהילתי והמשפחתי מתוך ההכרה כי לשחורים שהובאו לאמריקה כעבדים ונתלשו מכל תרבות – אין חג או מועד מיוחד משלהם. ועל כן נחשב הוא לחג "השחור" האמריקני הראשון

Comments