Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
הציונות השחורה • 131 שנים למרקוס גארבי

הציונות השחורה • 131 שנים למרקוס גארבי

Playing tracks by

The Mighty Diamonds, Burning Spear, Horace Andy, The Overnight Players, The Pioneers and more.

התכנית שודרה ב-20 באוגוסט 2018.

ביום 17 באוגוסט 1887, במפרץ סנט אן בג'מיקה נולד הינוקא מרקוס מוזיאה גארבי. כשהיה בן עשר התכנס הקונגרס הציוני הראשון בעיר באזל אשר בשוויץ. מי שיצמח להיות להוגה ולחוד החנית במאבק הרדיקלי הלאומי של האדם השחור הושפע עמוקות מן הרעיונות של התנועה הציונית החדשה.
גארבי ביקש את התיקון המוחלט של חטא השיעבוד - אנחנו נחזור אל אפריקה ונבנה אותה מחדש.
באופן מנוגד ומתמיה לכאורה תאמו רעיונותיו דווקא את כוונותיהם של מבקשי רעתם של השחורים בעולם. ואכן הדרך למפגשים סוריאליסטים בין מנווולי הקו קולוקס קלאן לבין אנשיו של גארבי התקצרה עם השנים. גארבי היה נואם זועם ומוכיח בשער. תנועתו גדלה עם השנים והיוותה כאופוזיצה לתנועות השחרור האמריקניות כמו הNAACP ונאמניו של לותר קינג ג'וניור.
לצורך כך הגה גארבי את הקמתה של חברת ספנות אפוקליפטית שתשיב את עקורי אפריקה לביתם. הדבר לא קרה אך מפה לשם נתפסו דבריו כנבואה ובהקשר האתיופי לדת מודרנית שנולדה בג'מיקה.

כאן בתמונה באחת העצרות בארה"ב 1924.
מרקוס גארבי במרכז לבוש בבגדי גנרל נאפוליוני ומביט אל המצלמה.

Comments