Don’t miss the next upload by חיים של אחרים עם ערן סבאג!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג to be the first to hear it.

Join & follow
Share

Playing tracks by

Georges Moustaki and Maurice Van Moppes.

התכנית שודרה ב-9 בינואר 2018

כן הרוחות סוערות. הוצאת הספרים רבת ההוד והיוקרה גלימאר אשר לצרפתים, החליטה זה מכבר להוציא לאור את כתביו המזעזעים של אחד מגדולי סופריה של הארץ ההיא, לואי פרדינן סֶלין. הצרה היא שאותו אחד מגדולי סופריה, היה גם אחד מגדולי תומכיה של ממשלת וישי, אדם שהפיץ ארס, שנאה ושטנה וכרת ברית עם השטן שבנפשו ועם זה שמחוצה לו. ודווקא את הכתבים הללו רוצים בגלימאר להוציא לאור כעת. מי הזוכר כי פולמוס קטן יותר במימדיו התרחש לפני למעלה מ20 שנים בארצנו, עת הוצא לאור תרגומו העברי של ספרו הגדול של סלין "מסע אל קצה הלילה". מי ימנה כמה פעמים בתוכניותינו שלנו יכולו מילות ספר זה להועיל רבות בתיאור נוראות מלחמת העולם הראשונה, אך לשמחתנו נמענו מכך באופן מוחלט. סוגית סֶלין שמת כבר ב1961 הינה שאלה מהותית, ובהחלט איננה רלבנטית אך ורק לממסד הספרותי. לתרגוּמם, כמו להוצאתם לאור, של כתבי אינטלקטואלים וסופרים אשר שירתו והלכו יד ביד עם האפֵל והרע שבעולמנו - לכל אלו עניין לכלל הפועלות והעמלים

Comments