Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
סמואל גומפרס • חלק ב

סמואל גומפרס • חלק ב

Playing tracks by

Skip James, The Carter Family, The Grateful Dead, Sally Dotson, Smoky Babe & Hillary Blunt, Herman E. Johnson and more.

התכנית שודרה ב-19 בדצמבר 2017

כך זעקה הכותרת של היומון "דֹאר היום" ביום 14 בדצמבר 1924 ''גוֹמפּרס לא מת!''. לאמיתו של דבר, סמואל גוֹמפּרס כבר היה מת יום שלם. היה זה כאילו רצו אנשי סוכנות הידיעות "הסולל" ומערכת "דֹאר היום" לומר כי רוחו של גומפרס היא שלא מתה
הלילה חלק שני כמובטח על חייו של סמוּאל גומפּרס איש האיגודים ומייסד הפדרציה האמריקנית של העובדים בארה"ב, מהגר יהודי ששלט בכיפת האיגוד כמעט 40 שנים. וזאת לציון 93 שנים להסתלקותו. עד כדי כך הכתיב גומפּרס את הגישה הפועלית באמריקה שנדרש עליו בזמנו כי כשם שברוּסיה שולט הלניניזם כך בארה"ב שולט הגומפּרסיזם

Comments