Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
ניקיטה כרושצ'וב • חלק ב

ניקיטה כרושצ'וב • חלק ב

Playing tracks by

Jay Chevalier, Floyd Tillmann, Bob Dylan, Roosevelt Sykes and Prescott Reed.

התכנית שודרה ב-3 בינואר 2018

"אם היה משהו גרוע יותר מסעודת ערב עם סטאלין, זו היתה היציאה לחופשה אִתו... היית חייב להביע רגשות ידידותיים מאין כמותם כלפי חוץ. היית חייב להקריב את הקורבן הזה. אך להשלמה עם הסיוט הזה היו גם יתרונות ופיצויים. יכולת לנצל את השיחות האין סופיות לתועלתך ולהסיק מהן מסקנות מועילות למטרותיך-אתה". כך ניקיטה כרושצ'וב וכך באמת עשה

הלילה נשדר את החלק השני על חייו, רעיונותיו וימי העולם בתקופתו של ניקיטה כרושצ'וב, המזכיר הכללי השני של המפלגה הקומוניסטית בתולדות ברית המועצות

הלילה: החבר ניקיטה מגיע לאמריקה, מוריד את המסך על סטאלין סופית, העניינים מתחממים, משבר הטילים פורץ, קובה, מלחמה קרה וההליכה הביתה
קשה להבין ימינו מבלי הבט אל הימים ההם
אורחנו באולפן יהא החבר ד"ר דוד סורוצקין

Comments