Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
ניקיטה כרושצ'וב • חלק א

ניקיטה כרושצ'וב • חלק א

Playing tracks by

Tommy Makem, Walker Edmiston as Barky and Bo Diddley.

התכנית שודרה ב-26 בדצמבר 2017

הוא היה "הליצן" של סטאלין. מתקין צינורות ופועל מתכת במכרות שעלה להיות הקומיסר הפוליטי בזמן מערכת סטאלינגרד. הוא דיכא את תושביה של אוקריאנה בזמן המלחמה ביד קשה. היה שותף לטיהורים הפוליטיים אך כשהשתלט על המפלגה לאחר מותו של הרודן ביטל את פולחן האישיות ומחק את סטאלין מתוך דפי ההיסטוריה הסובייטית. בוועידה ה20 של המפלגה הקומוניסטית התנער לתדהמת החברים מ'שמש העמים' והחל תהליך הדה-סטאליניזציה המפורסם. אמרו עליו שהוא איכר פשוט, לא תיאורטיקן גדול אבל תכנית החלל בתקופתו תפסה תאוצה והותירה את ארה"ב של אמריקה נבוכה ומאחור: הספוטניק, לָייקה כלבּת-החלל ולבסוף יוּרי גגרין הקוסמונאוט האגדי. בימיו גם הוקמה חומת בּרלין והמלחמה הקרה עברה לשלב כמעט אפּוקליפּטי. משבר הטילים בקובּה והיות העולם על סיפּה של מלחמת עולם שלישית גם הם נרשמו בזמן שלטונו של נִיקִיטָה כרוּשׁצ'וב. ב1960 הכיר אותו כמעט כל ילד בעולם כאשר נודע על המנהיג שחלץ נעלו בעצרת הא"ם והטיחהּ בשולחן תוך שהוא מגדף את הנציג הפיליפיני בעסיס קללותיו כשזה האחרון האשים את ברית-המועצות באימפריאליזם

Comments