Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
נאום היילה סילאסי

נאום היילה סילאסי

Playing tracks by

Laurel Aitken, Doeman & The Upbeats a, Stanley & The Turbines, Clint Eastwood and Big Youth.

התכנית שודרה ב6 ביולי 2014

אחיות וחברים

בשידור שלפניכם הבאנו לראשונה את תכניתנו אשר הוקדשה לנאומו ההיסטורי של קיסר אתיופיה היילה סילאסי בפני נציגי אומות העולם לפני 78 שנים

נאומו היה לנבואת תוכחה נגד מחרחרי הריב והמדון בעולמנו. זעקת שבר יחידה במינה שאיש כמעט ולא הטה לה אוזן

הנאום ההיסטורי נישא בפני אספת חבר הלאומים בז'נבה בשנה הקריטית 1936. היה זה נאום חירום, נאום זעקה ותוכחה. במידה רבה חזה סילאסי את מלחמת העולם שפרצה לאחר 3 שנים

פחות מחודשיים קודם לכן נכבשה אדיס אבבה על ידי מוסוליני. אתיופיה החופשית, האימפריה המפוארה, זו שמעולם לא נרמסה תחת מגפי הקולוניאליזם – נפלה עתה בידי האיטלקים הפשיסטנים

האיטלקים חזרו חדורי קרב לאתיופיה כדי להשיב את כבודם שנרמס בקרב אדווה ב1896. בקרב זה הובסה איטליה על ידי רוח החירות האתיופית. מושפלים ונוקמים הם שבו. איתיופיה נפלה

סילאסי נאלץ להימלט מארצו. הגיע לירושלים עם משפחתו ומשם נסע לבקש, לחפש, להפציר בפני עולם אטום משמוע

זו תכנית על נאומו המצמרר עלי במת העולם

גיל ראסטה היה באולפן. הארכיונים נפתחו

בלא מורא

Comments