Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
  • 54
  • 2 years ago
משפחת קרטר • The Carter Family

משפחת קרטר • The Carter Family

Playing tracks by

The Carter Family and Bob Dylan.

התכנית שודרה ב-12 בדצמבר 2016

הרבה זמן תיכננו להקדיש השעה למשפחה מיוחדת שהשפיעה השפעתה רבת החסד בעולם הניגון העתיק. משפחת קָרטֵר היא תופעה כמעט יחידה במינה בעולם הפולק. השפעתה המרובה ניכרה אף בניגונים המודרניים. גוספל, ניגונים פרולטאריים, בלוז, בלוגראס, קאנטרי ואמריקנה. החלו להקליט כבר ב1927 ופסקה נגינתם ב1956. הניגונים יורדים אל עמקי תהומות ומהווים את הבסיס הנושן למוזיקת העם. התפיסה הרווחת הייתה שלבני משפחה אחת ישנם אותן טביעות קוליות המאפשרות ליצור הרמוניה מרוממת נפש. אשר בה שמחה, אמונה, יאוש ויגון
כה רבים וטובים הם ההולכים בדרכה של משפחת קרטר. אבי המשפחה איי פּי קרטר, האם הגדולה שׂרה, הבנות הנאמנות לאסכולה המוזיקלית, הבן, הגיסות והדוד עזרא. כל אלה יחד פעלו בצנעה ובחדוות היצירה הפועלית
!העלנו ניגונם על ראש שמחתנו ושידורנו

בתמונה בכיוון השעון: איי פּי קרטר, ג'אנט קרטר, בּיל ריינהארט, האֵם שרה ומייבּל
(ויושבות ג'וּן, אניטה והלן (הבנות של מייבל ועזרא

Comments