Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
מפברואר לאוקטובר • 1917

מפברואר לאוקטובר • 1917

Playing tracks by

The Ethiopians and The Almanac Singers.

התכנית שודרה ב-18 ביולי 2017

"הקומוניזם הינו כוחן של המועצות יחד עם חישמוּלהֹּ של כל המדינה". או בהאי לישנא - סובייטים ואלקטריפיקציה"

,מאזינות ושומעים
בעומדנו בשנת המאה למהפכה הבולשביקית, הקדשנו השידור לחזונם האוטופי של אנשי 1917 ולשִברו במציאות הנמשכת
מה בעצם רצו מהפכני ומהפכניות אוקטובּר ועל אילו עקרונות עממיים התבססה המהפכה הרוסית שקראה להחריב עולם ישן עד היסוד ותחתיו לברוא עולם חדש - לזאת ייחדנו הדיבור בשידור זה
אל האולפן זימנו, בשמחת העמלים, את החוקרת והחברה ד"ר ורה קפּלן

Comments