Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
מדגר אוורס • 54 שנים למותו

מדגר אוורס • 54 שנים למותו

Playing tracks by

Sing For Freedom: The Story of The Civil Rights Movement, SNCC Freedom Singers, Bob Dylan, Phil Ochs, Nina Simone and more.

התכנית שודרה ב-12 ביוני 2017

חמישים וארבע שנים לפני יום השידור של התכנית, נרצח מנהיג גדול שלא טעם גדולה בחייו ולא זכה להגשים מאבקו המבורך לחיי שוויון וביטול חוקי הגזע האמריקניים
מֶדְגָר אֶוֵורס היה כוח אינטלקטואלי ומנהיגותי עולה בשמי תנועת הNAACPP והמאבק העולמי בשיעבוד ובדיכוי. לא אחת ניסו לחסלו. כפי שידע מרטין לותר קינג את מותו הקרב ובא כך חי מדגר אוורס בתחושת שליחות קצרת זמן
אוורס, כאמור, היה לאחד האנשים המרכזיים במאבק האמיץ לביטול חוקי ה"ג'ים קרואו" בדרום ורק שבועות ספורים טרם סופו ביקש לשוב ולחקור עד תום את פרשת הרצח הנוראה של הנער אמט טיל במיסיסיפי ב1955
ביום 12 ביוני חזר אל ביתו מפגישה בארגון. הוא יצא ממכוניתו ובידיו חולצות שהודפסו עבור המפגינים. עליהן נכתב: הלאה הסגרגציה! אל ביתו לא הגיע
מאחורי שיח, אל מול החנייה ארב כגנב בלילה פעיל הקו קלוקס קלאן. שלושים שנים יעברו עד אשר יטעם אותו רוצח את טעם המאסר

תמונת לווייתו של מדגר אוורס: כל מנהיגי המאבק עיצבו מחדש את תורתם לצילו של המשבר האיום

Comments