Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
מאה שנים לסיומה של המלחמה הגדולה • חלק ה

מאה שנים לסיומה של המלחמה הגדולה • חלק ה

Playing tracks by

Blind Willie Johnson, Billy Murray and Lightnin' Hopkins.

התכנית שודרה לראשונה ב-14 בנובמבר 2018

ב14 בנובמבר 1918 - שלושה ימים אחרי שביתת הנשק הגדולה - עדיין לא כולם ידעו כי פסקה המלחמה.
ביום הזה, לפני מאה שנים הגיעו הטלגרמות האחרונות לחזיתות המלחמה בקולוניות הגרמניות של מזרח אפריקה ובישרו ללוחמים כי באירופה הופל הפור והמלחמה הסתיימה כבר.
אבל לא רק הרחק באפריקה. בלגיה - שהיתה הסמל לכיבוש הברברי הגרמני ולאבן היסוד של החזית המערבית ושימשה בפּרופּגנדה המיליטריסטית למען המלחמה במפלצת הטבטונית - טרם שוחררה. אחרוני החיילים הגרמנים יעזבו את בלגיה רק ב23 בנובמבר 1918. בינתיים, שלושה ימים אחרי תום המלחמה כותרת העיתון הקנדי דיווחה כי בריסל עולה בלהבות. הגרמנים, ההוּנים, מעלים בה אש והם הוזהרו בתכלית האזהרה כי זוהי הפרה בוטה של שביתת הנשק.
האם תחזור המלחמה?
אז, ביום חמישי בשבוע של 14 בנובמבר 1918 לרבּים לא הייתה תשובה ברורה על כך.

Comments