Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
מאה שנים לסיומה של המלחמה הגדולה • חלק ד

מאה שנים לסיומה של המלחמה הגדולה • חלק ד

Playing tracks by

Dark Hollere, Teddy Reynolds, Dave Honeyboy Edwards, Sunnyland Slim and Big Walter Horton, Arthur Big Boy Crudup, Flora Molton and The Truth Band and more.

התכנית שודרה ב-7 בנובמבר 2018

ביום שבעה בנובמבּר 1918 פירסמו עיתונים רבּים כי המלחמה הגדולה הסתיימה. הקייזר עזב, הגרמנים נכנעו, משלחת 'מעצמות המרכז' ירדה על ברכיה. בתחליתה של המלחמה ההיא ב1914 רבים האמינו כי זו תהא המלחמה האחרונה.
אולם בסופה של המערכה העולמית הראשונה רבים יותר השתכנעו כי זוהי אך הפסקה בין מלחמות עולם. לא מעטים התנבאו כי תוך 20 שנים תתחולל קטסטרופה עולמית נוספת. אך בתוך עיבורה של עיר כל מי שקרא עיתון ביום שבעה בנובמבר האמין לרגע כי הכל נגמר וכאן הקיץ הקץ על כל מלחמה וכעת כולם יודעים עד מה נורא וחסר תכלית המאבק הצבאי. "שלום של מנצחים" הכריז אחד העיתונים וכבר ההמונים יצאו לחגוג ברחובות.
מאוחר יותר התברר כי ההכרזה הז'ורנאליסטית על סיומה של המלחמה היתה מוקדמת מדי וייקח לזה עוד ארבעה ימים.
עד יום 11 בנובמבר יהרגו וייפצעו עשרות אלפי חיילים שקראו כמו כולם כי המערכה למעשה הסתיימה. עד לדקה האחרונה הובילו מפקדים את חייליהם לכבוש עוד גבעה כדי להעניק מורל גבוה ללוחמים ועמדה טובה יותר למשא ומתן עתידי עבור ארצם.

Comments