Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
מאה שנים לסיומה של המלחמה הגדולה • חלק ג

מאה שנים לסיומה של המלחמה הגדולה • חלק ג

Playing tracks by

The Carter Family, Deacon Mose, The Peerless Quartet and Arthur Fields & Peerless Quartet.

התכנית שודרה ב-6 בנובמבר 2018

התמונה הזו צולמה היום לפני מאה שנים תמימות - ב6 בנובמבּר 1918. שני תושבי הכפר בְּריוֹל-סוּר-בָּר, הגברת ואדון בּאלוֹ יצאו לרחוב כדי לברך את חיילי הצבא האמריקני אשר זה עתה שחררו את הכפר משליטת הגרמנים. הזוג הזה בטח נולד אי שם במחצית הראשונה של המאה ה-19. בתוך אותו עולם ששקע במצולות ואיננו עוד. עולם האתמול. אל מולם, חיילים צעירים מן הכוח הצבאי האמריקני בני דורם של הקידמה, הטכנולוגיה החדשה, איבּוד התום ובשורת המאה ה20
ב6 בנומבמר 1918, יום רביעי בשבוע, הכריזו הפולנים על הקמת ממשלת העם הזמנית בדרך לעצמאות, פרידריך אבּרט קרא בגרמניה לקָייזר
:לרדת מכסאו, האמריקנים והצרפתים כבשו יחד מחדש את סֶדאן שעל גדות נהר המוז, והחייל תומאס פרדריק ליטְלֵר כתב ביום זה ביומנו
מרגיש נורא. החום עלה לכמעט 40 מעלות ולצרה שלי יש שם: שפעת. זו המרחפת עתה מעל אירופּה. שמו אותי על הרכּבת שעברה דרך איפּר.. הרכבת עצרה פעמים רבות להוריד את אלו שמתוּ בדרך

.הלילה ב22:00 בגלי-צה"ל פרק שלישי לציון מאה שנים לסופה של מלחמה ללא סוף. קובי חוברה וצוות הארכיון בנוכחות מלאה באולפן

Comments