Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share

Playing tracks by

לא ידוע, The Almanac Singers and Joe Glazer & Bill Friedland.

התכנית ששודרה ב-28 ביולי 2017

המשכנו חקירותינו בעלילות לנין עם חזרתו לרוסיה. באפריל 1917 הוברח – ע"י גרמניה של הקייזר – בקרון חתום וסודי ממקום גלותו וזאת במטרה אחת – להצית על אדמת אמא רוסיה את אש המהפכה ובכך לגרום לרוסים להפסיק לחימתם בחזיתות המלחמה הגדולה. לנין כבר הכריז כי זו מטרתו וכל זה היה חלק מן התעמולה הבולשביקית. שלטונות גרמניה דאז – שתיעבו את הרעיון הסוציליסטי ואת לנין במיוחד – היו באותו רגע מיוחד באותו צד של המתרס, חפצים בנפול הצאר וביציאת רוסיה מן המלחמה. ולזאת יקרא, עורמת ההיסטוריה. לנין חזר ואכן המהפכה במהרה הפכה מסוציאל-דמוקרטית לבולשביקית. מה שנקרא - מפבּרואר לאוקטובּר

חלק שני בתולדות חיי ולדימיר איליץ' לנין ומחשבתו

ד"ר דוד סורוצקין הגיע הלילה לאולפן בשנית

Comments