Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
לזכרו של טוני גלובר • Tony Glover

לזכרו של טוני גלובר • Tony Glover

Playing tracks by

Koerner Ray & Glover, Dave Ray & Tony Glover, Koerner, Ray and Glover and Koerner, Ray & Glover.

התכנית שודרה לראשונה ב-4 ביוני 2019.

הלילה שידור לזכרו של טוֹני גלוֹבֵר. משפיע גדול על דור מוזיקאי הבּלוז והפוֹלק של דור התחייה. מן הכוחות המרכזיים בתקופת עליית קרנהּ של מוזיקת העם בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת. נגן מפוחית ומשורר. בתוך כך, השפעה ישירה וגדולה היתה לגלובר גם על דילן. הם היו חברים וניגנו יחד רבות במיניאפוליס שם נולד גלובר ב1939. חודש אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה. מסופר שבּוב - שהיה גם בן עירו - השאיל מגלובר 400 תקליטי פולק ובלוז נדירים אשר עד היוםא טרם הושבו לבעליהן אך פירנסו את הרפטואר של הכוכב הצעיר ההולך ונבנה. על כל פנים, גלובֵר כבר לא יקבּלם בעולם הזה. הוא חצה את הירדן בשבוע שעבר בצינעה כפי שחי. נציין הלילה גם את מפעלותיו במסגרת השלישיה "קוֹרנֵר, רֶיי וגלוֹבר", הם ג'ון קורנר, דייב ריי וטוני גלובֵר. בדומה ללהקות אחרות של צעירים שעיקר פעולתם היה שחזור ונאמנות לשירים העתיקים פן יֹאבֵדו - כך נהגו גם השלושה האלו.
כאן החברים סביבות 1963. גלובר במרכז. מימין דייב ריי ובשׁמאל ג'ון קורנר.

Comments