Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
  • 183
  • 10 months ago
יום המהגר הבינלאומי

יום המהגר הבינלאומי

Playing tracks by

Bob Dylan, Sonny Terry & Brownie McGhee, Hop Wilson, The Bamboo Orchestra, Dimitris Perdicopoulos and more.

התכנית שודרה ב-18 בדצמבר 2017

החופש לנוע בעולם ולדבר עם אנשים ופועלות עלי החלד הוא בבסיס חיי החירות של האדם. אמנם ישנם גבולות, תרבויות, שפות ובעיקר אימה מפני הזר המקננת בכל קבוצת אנשים החשה מאויימת בהגיע ניגון חדש לאזור מגוריה. וכך המתח הגדול בין המצדדים בתנועה והגירה מתוך אמונה כי הדבר מעשיר את עולמנו, נוטע חוכמות חיים במקומות שונים וחותר למען אוניברסאליות וסולידאריות כללית ובין המתנגדים החוששים מאובדן התרבות, מקומות עבודה, פשע ואמונות זרות. אין זה סוד כי עמנו התנסה בנדודיו מיום היווצרותו. ויתרה מזאת, הרי הפכנו ממשפחה לעם לא בארצנו כלל
היום יום 18 בדצמבר מצויין בעולם יום המהגר בינלאומי. נשמיע ניגונים נדירים ועתיקים של מהגרים משנים קדמוניות, של משוררות גלות ועמלי הדרך. ללא מורא וללא משוא פנים כמאמר המשוררת בת עמנו אמה לזרוס אשר שורות שירה חקוקות לרגלי פסל החירות המפורסם: ''הבו לי את בניכם היגעים והעניים ערב רב של המונים כמהים לנשום כבני חורין''

Comments