Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share

Playing tracks by

Dock Boggs, אילקה רוה, Dick Gaughan, Belton Sutherland and CB & Axe Gang.

התכנית שודרה ב-4 בדצמבר 2017

יוחנן סִימוֹן. מגדולי האמנים הפועלים הארצישראליים אשר במכחולם באו - כמו הנגנים וההוגים ההם - לברוא עולם חדש ולקרוא לתיקונו של הקיים. סימון נולד ב1905 בברלין ולאחר שנואש מלימודי הרפואה עבר אל מעיין חייו, אל אמנות הציור. בראשית שנות ה30 למד בבית הספר המהולל לאמנות יפה בפריז, הושפע מדייגו ריברה ומציורי-קיר הענק שלו, ובסופו של עניין עלה לארצנו ב1936 וקבע מושבו בקיבוץ גן שמואל. שם צמח להיות מחשובי הציירים של התנועה הקיבוצית והרעיון הפועלי והשיתופי וממובילי הריאליזם החברתי בא"י. אולם לא נותר יוחנן סימון במקום אחד, וכמו החיים וההתפתחות התודעתית, נע בין אופני הביטוי וגם נמנה על חברי האוונגרד "אופקים חדשים" שביקשו את המופשט והאוניברסאלי. בכל זאת, נחקק סימון באדמת ארץ פועלי ציון ובמעשי יום הקטנות של חייהם
אל האולפן הלילה נזמן את חברנו היקר, מורה וצייר, יוני גולד

Comments