Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
חודש מאדי ווטרז • Muddy Waters Month

חודש מאדי ווטרז • Muddy Waters Month

Playing tracks by

Muddy Waters, Bo Diddley & Muddy Waters & Little Walter and Muddy Waters & Johnny Winter.

"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל", בעומדנו טרם חודש האביב העברי נזכור כי במהלך מקבילו הלועזי, בחודש אפּריל, ברחבי העולם מציינים החברות והנאמנים את "חודש מָאדי ווֹטֶרז".
בּראשית אפּריל נולד ובסופו עתיד להיגאל מהבליו של העולם הזה.
מָאדי ווֹטרז, או בשם נעוריו מָקינְלי מוֹרגנפִילד, היה אבי הבּלוז המודרני של שיקאגו וּבהאי לישנא, בלעדיו לא היה ולא כלום.

נציין את חייו ומותו של הצדיק/ רק בגלי-צה"ל.

Comments