Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
'התנועה הפרנקית – חלק א

'התנועה הפרנקית – חלק א

Playing tracks by

Sister Fleeta Mitchell & Rev. Willie Mae Eberhart, Johnny Cash, The Byrds and James Cotton.

התכנית שודרה ב25 בנובמבר 2016

המאה השמונה-עשרה. פולין. לילה
השנים עוברות והקטסטרופה השבתאית הולכת ושוככת. או אז קם לו יהודי – שוליה של סוחר מארץ רומניה – ובא לחדש את ימי השבתאות כמקדם. לא בנפלאות ובמטפורות עמוקות מני חקר, אלא במסרים נועזים ופשוטים – נהיה יהודים כלפי חוץ אך נחיה בידיעה הברורה כי המשיח כבר כאן. ולא רק שהוא כאן אלא שזמנה של היהדות החיה בצפיה לגאולה עבר לבלי שוב. ולמשיח הזה יש שם: קוראים לו יעקב. יעקב פרנק
אכן, כפי שהזכרנו בעבר, התנועה השבתאית שנים קודם לכן, היוותה סכנה גדולה ומקור לפורענות ב'קהילות הקודש' השונות, אך האויב בהווה של היהדות הרבנית בכלל, ושל זו החסידית המתהווה בפרט – היה התנועה הפרנקית
פריקת כל עול שלא מביישת לא את סדום ולא את עמורה. והכל מתוך הבנות עמוקות כי זו הדרך ואין בילתה
ג'ה יסלח לנו על כל מה שפרטנו ובארנו בשידור שלפניכם. חינגות, הוללויות ועגבים, התנצרות קולקטיבית (לאחר התאסלמות קצרה) – והכל בדרך אל הגאולה
אל האולפן הגיע ד"ר דוד סורוצקין אח ורע אמיתי

Comments