Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
הקלטת הבלוז הראשונה • 105 שנים

הקלטת הבלוז הראשונה • 105 שנים

Playing tracks by

Victor Military Band, W.C. Handy, .C. Handy, Blue Boys, K. C. Moan and more.

התכנית שודרה ב-27 בספטמבר 2017

ביום 27 בספטמבר 1912 פירסם המלחין וויליאם כריסטופר הֵאנדי את מה שרבים מחשיבים בתור שיר הבלוז הראשון שהוקלט. כבר נאמר ונגיד כעת כי יש על כך מחלוקת. וכבר נתריע כי הגדרתו של הניגון בתור בּלוז היא גם נתונה לפרשנות אולם מאפייניו המוזיקליים ושמו של הניגון הזה אינם משתמעים לשני פנים: "ממפיס בּלוז"
מאז, ביצעו אותו רבים רבים ומשום כך יש הרואים בהֵאנדי את 'אבי הבלוז' ואת שירו בתור 'שיר הבלוז הראשון' ומכאן - את יום 27 בספטמבר כיום הולדתו של הבלוז בכללו. האנדי לא אחז בגיטרה או במפוחית ולא קטף כותנה. אבל כן הוא נולד בצריף קטן בפלורנס אלבּמה, היה שוליית סנדלר בצעירותו ואביו הכומר חינכו לכך ש"כלי הנגינה הם כליו של השטן"
בסופו של דבר צמח להיות קומפוזיטור גדול ומנהל תזמורות רבות רושם וכלים. ולמרות שהיה אבי הבלוז לא היה בלוזיסט. האנדי ידע לזהות היטב כי מה ששמעו אוזניו הוא חידוש גדול בעולם

.ולכן חגגנו לבּלוז מעיין יום הולדת. 105 שנים להקלטה הראשונה
היא בידינו. עשינו כבוד להאנדי, לאוזניו ששמעו, לאותו נווד בלי-שֵם ולעיר ממפיס שזכתה להיות העיר הראשונה שהונצחה בהקלטות

Comments