Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
הקיסר נורטון הראשון

הקיסר נורטון הראשון

Playing tracks by

Mississippi Fred McDowell, (Antti Syrjäniemi, !Champion Jack Dupree, Butch Cage & Willie B. Thomas, Bobby Charles and more.

התכנית שודרה ב-8 בינואר 2018

היסטוריונים מושבעים יכחישו את הדבר אולם מארק טוויין, רוברט לואיס סטיבנסטון, ברט הארט ורבבות מתושבי סאן פרנסיסקו במחצית השנייה של המאה תשע-עשרה יעידו, כי לארצות הברית היה פעם קיסר
ובכן, לא בדיה היא. היום לפני 137 שנים, ב8 בינואר 1880, יצאו רבבות מבניה ובנותיה של העיר סאן פרנסיסקו לרחובתותיה ללוות את ארונו של מי שהיה במשך 21 שנים קיסר ארה"ב של אמריקה והמגן של מקסיקו: הוד מעלתו הקיסר נוֹרטוֹן הראשון. בספטמבר 1859 הכריז על עצמו קיסר, פרסם צווים, פיטר את לינקולן ופיזר את הקונגרס. העניין היה שלא מעטים לקחו אות הקיסר נורטון ברצינות ולכל הפחות, חלקו לו כבוד-מלכים והתחשבו בצווי והצעותיו שפורסמו למכביר. הוא "הטיל וגבה מיסים; הדפיס והפיץ שטרי כסף ומניות; אכל ושתה במעולות שבמסעדות מבלי שלֵם פרוטה; נסע ברכבות וירד באניות חינם אין כסף; נתקבל בתשואות בתיאטראות; נתכּבּד בקימה על ידי צירי בית המחוקקים של קאליפורניה, וקיבל חליפת בגדים כיאות למושל מדינה אדירה". האיש הזה נזכר ונודע עד היום בעירו ורבו זכויותיו, לא רק במישור האנקדוטאלי של ההיסטוריה האמריקנית

Comments