Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
הנאום הסודי של חרושצ'וב

הנאום הסודי של חרושצ'וב

Playing tracks by

Bob Dylan, Louisiana Red, Bo Diddley, Johnny Shines Blues Band, Elmo Williams & Hezekiah Early and more.

התכנית שודרה ב-14 בפברואר 2011

ב14 לפברואר 1956 החלה הועידה ה20 של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית. הועידה ידועה בעיקר בזכות 'הנאום הסודי' שנשא מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית דאז, ניקיטה חרושצ'וב. הנאום נישא בפני מושב סגור, כאשר שומרים הופקדו על דלתות האולם בכדי לשמור על סודיות מרבית, וארך שלוש וחצי שעות. במהלכו הוקיע חרושצ'וב את פולחן האישיות שהנהיג סטאלין, וחשף את עריצותו, פשעיו ומעשי הטיהור ההמוניים. הנאום נשמר בסודיות מרבית, ובתחילה רק עיקרי דבריו נודעו למערב. המערב מצידו, ראה בהשגת הנאום המלא והפצתו לאזרחי הגוש הקומוניסטי, מטרה חשובה. ב13 באפריל 1956, הנאום הגיע לידי השב"כ הישראלי, והוא העבירו לידי הסי.איי.איי. הוא פורסם במלואו (26,000 מילים) בניו יורק טיימס, ונעשו מאמצים להעבירו לידיעת תושבי הגוש הקומוניסטי. הנאום עורר מהומת רבתי באולם ובעולם הסובייטי כולו; מהומות פרצו בגיאורגיה במחאה על הכפשתו של סטאלין, סין הכריזה כי ההנהגה הסובייטית היא רוויזיוניסטית ונפרדה מהגוש הסובייטי בתגובה

Comments