Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
  • 398
  • 11 months ago
הטבח בספינת העבדים זונג • 263 שנים

הטבח בספינת העבדים זונג • 263 שנים

Playing tracks by

Henry Morrison & St. Simon's Island Singers, Burning Spear, Junior Wells, One Love, Clarence Ashley & Doc Watson and more.

התכנית שודרה ב-29 בנובמבר 2017

„בשנת 1781 ביום 29 בנובמבר השחירו שמי העולם. ספינה אחת עשתה דרכּה מאפריקה לאיִים אשר בים הקאריבּי. בבטנה של הספינה - אשר שמה זֹונג - כבולים היו בשלשלאות 442 עבדים שנשבו במולדתם אשר באפריקה. המסע היה ארוך. רבים עונו והולקו בדרך. מים לא ניתנו להם ומזון, אף פחות מזה. בשל החשש כי יתכן והסחורה לא תגיע ליעדה במצב משביע רצון החליט רב החובל של ספינת העבדים זונג להיפטר מן הסחורה בלב ים כדי שבהגעתו לחוף יוכל לפדות את כספי הביטוח על 'הבקר השחור' שאבד במהלך המסע. הוא לא חיכה למותו "הטבעי" של אף אחד מן העבדים הכבולים והסובלים בספינתו, הרי אם יפטר ממנה במהלך ההפלגה יוכל תבוע את כספי הביטוח בטענה כי הרכוש נפגם במסע. ביום 29 בנובמבר החליטו הקפטן ובעצת קציניו לזרוק את השבויים החלשים, הצמאים והרעבים, ולתתם מאכל לדגת הים. 133 נזרקו אל מימי האוקיינוס ועל כך ייזכר המאורע הנורא הזה בשם "הטבח על הזונג".
הטבח הנורא שהחל היום לפני 236 שנים החל תהליך הפוך ומבורך והוא ביטול סחר העבדים הימי, ביטול העבדות באנגליה והתגברות המאבק לביטולה של העבדות בעולם."

Comments