Don’t miss the next upload by חיים של אחרים עם ערן סבאג!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג to be the first to hear it.

Join & follow
הטבח באיליין • 98 שנים

הטבח באיליין • 98 שנים

Playing tracks by

John Lee Hooker, Junior Kimbrough & Soul Blues Boys, Bob Dylan, Big Joe Williams and Precious Bryant.

התכנית שודרה ב-1 באוקטובר 2017

​"הקיץ האדום" זה היה אחד מכינוייה של העונה החמה ב1919 בארה"ב
לא מכיוון שהטמפרטורות הבקיעו אל מעל הממוצע אלא על שום צבעהּ האדום של אותה עונה. האדום מדם

יום אחד, בליל 30 בספטמבר 1919, התכנסו כמה עשרות חקלאים מן העיירה אִילֵיְין שבארקנסו והחליטו להתאגד. זאת על מנת לעמוד כחומה בצורה מול בעלי הקרקע שהחזיקו בהם כעבדים וכשבויים כלכלית כל ימיהם. בהלה ופחד פשטו בין הלבנים בארקנסו שהזעיקו את אחיהם למשטמה אשר במסיסיפי. כגנבים בלילה פשטו על הכנסייה בעיירה הדרומית הקטנה בה נפגשו החקלאים. הירייות שהחלו אותו לילה היו הפתח למאורעות דמים נוראיים הנחשבים עד היום לקשים ביותר בתולדות 'מלחמות הגזע' באמריקה

​​98 שנים​ ​לפני יום השידור​ בערו עצים רבים בעיירה איליין שבמחוז פיליפס שבמדינת ארקנסו, ועל אותם עצים 'הפירות מוזרים' של האדנוּת והבערוּת
"!לא עוד, אֵלי, לא עוד"

Comments