Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
הבוטלג ה-11 של בוב דילן – חלק א

הבוטלג ה-11 של בוב דילן – חלק א

Playing tracks by

Bob Dylan.

התכנית שודרה ב10 בנובמבר 2014

,ראסטות יקרות מכל

את השידור שלפניכם הקדשנו לבוטלג ה-11 בסדרה הממסדית של מר בוב דילן

אמנם השם "בוטלג" יכול לרמז על חתרנות או על הקלטות פרטיות, אך הווי ידוע לכל, כי הבוטלגים של דילן – הם שלו. אלו הן סדרות יקרות מפז, ובהן אוצרות גנוזים מהקלטותיו של היהודי המשפיע ביותר במאה ה-20 על העולם כולו, נביא לבני דורו, המסתגר בבוטלגיו הרשמיים

אם כן, ערכנו הצגה ראשונית מתוך ההקלטות של זה הבוטלג, שיצא אך לפני ימים אחדים לפני השידור לאור העולם

נרגשים

Comments