Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
  • 56
  • 2 years ago
גלי המהפכה בגרמניה

גלי המהפכה בגרמניה

Playing tracks by

Mississippi Fred McDowell and Little Joe Ayers.

התכנית שודרה ב-25 בנובמבר 2015

לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה ועד לאמצע שנות ה20 פקדה את גרמניה שרשרת של מרידות פועלים הירואיות במקומות שונים ברחבי המדינה. לאיזה נתיב היסטורי היתה פונה היבשת האירופית אם הסוציאליזם הגרמני היה מנצח במרד המלחים בקיל ב1918 או בהפיכה המועצתית הבווארית ובמרד הספרטקיסטי ב1919? בחבל הרוּר ב20 ובמהומות המבורג ב23? ג'ה ירחם
אותן מרידות שהרימו ידן כנגד המיליטירזם הגרמני, התאווה האדנוּתית והשובינזם הלאומי, סללו בה-בעת, באופן משונה ואכזרי, את עלייתם השטנית של היפוכם הגמור בהיסטוריה – הנאציונאל סוציאליסטים. כשלונן של מרידות הפועלים בגרמניה כה צורב ולא רק בשל העובדה כי המניפסט הקומניסטי נכתב בגרמנית, אלא גם בשל חשיפת חוסר הסולידאריות שבין מבקשי החירות והסיעות השונות. הרע מאגד את נתיניו היטב, אך הטוב פץ לכל עבר
אם כן, נציין 92 שנים למהומות הפועלים בהמבורג
מכיוון שהנושא לא קל ואף מעורר חידודין בבשרנו נזמן לצורכי תמיכה ומוראליזציה מחד, ולענייני לימוד וחקירה מאידך גיסא את חברנו היקר, אח ומורה לנו בנתיבות המהפכה ד"ר רפי ואגו

Comments