Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
  • 77
  • 1 year ago

Playing tracks by

John Hammond, Emry Arthur, Mississippi John Hurt, Max Romeo and Leo Welch.

התכנית שודרה ב-25 בינואר 2015

בשידור זה נציין את יום הולדתו ה128 של גדול פועלי ארצנו. בּרל כּצנלסון
מצניע לכת. אדם שניסה בכל כוחו ללמוד ולהיות פועל פשוט שאינו מבקש עבור עצמו מאומה. ירד אל עמקי תהומות הייאוש כאשר הבין שעמל כפיו אינו צידו המוצלח והמובהק. מייסד עיתון הפועלים ההיסטורי "דבר". מתנדב לגדודים העבריים. בר פלוגתא למפלגת פועלי ציון התומכת ב'מלחמת המעמדות' המרקסיסטית ובה בעת, פעל החבר ברל ללא לאות, לאיחוד כל העמלים בארצנו. מבקר דגול על המרקסיזם הכובש לבבות. בעל הגות קיומית משלו. ציוני דגול שנע ונד כל העת בין הקטבים. בין סירקין להרצל. בין אחד העם לנורדאו. בין אוגנדה לארצנו הדואבה. הגן ללא-חת על זכות האישה לבחור ולהיבחר כבר בראשית הימים. הגן על יהודי תימן הנטועים בארצנו למען לא יולכו שולל על ידי אדוני הארץ מטעם עצמם
ב1944 הלך לעולמו והותיר את היישוב מיותם ונבוך
בתכנית זו: חיי ברל כצנלסון
מוקי צור היקר והאהוב יהא על הקו ויתרץ קושיות ובעיות

Comments