Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
בוב דילן • 75 שנים להולדתו

בוב דילן • 75 שנים להולדתו

Playing tracks by

Bob Dylan, Joan Baez & Bob Dylan, William Brown and Bob Dylan & George Harrison.

התכנית שודרה ב-23 במאי 2016

בשידור זה ציינו - יום לפני כּוּלם (לא מתחרות חלילה, כי אם מכּורח) - את חגיגות 75 השנים ליום החביב בו נולד מר בּוב דילן
אין מה להרבות במילים אלא אךְ לחלוק כבוד רב ככל האפשר והניתן למהפכן, הנביא לבני דורו, המשורר, המלחין בן-העלייה, המוזיקאי רב-החסד, האיש בעל הקול המיוחד מני חקר וזה היורד אל עמקי תהומות. ייחודי בייחודו
משענת הוא לעמלים ונחמה גדולה לפועלות
75 שנים מיום שידור זה. מי ישורנו.. שמחה לאיכּרי ציון ולחקלאיות אשר בארץ
הקדמנו עיסוקינו לציוּן ההוּלדת של הינוקא ממינסוטה. לכן, נערך שידור זה בכל כובד האחריות להכנת הניגונים הנבחרים לשם כך.
דווקא בימים של טשטוש גבולין, פסיחה על הסעיפים ומבוכה קיומית עלינו להעלות עלי הפטיפון את התקליטים הראויים לחיזוק הלבבות ולהאדרת יום הקטנות. את הזעם הקדוש של בוב דילן, נרו יאיר

הפיצו נא בין החברות והנאמנים

Comments