Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
בוב דילן - הבוטלג ה-13 • חלק א

בוב דילן - הבוטלג ה-13 • חלק א

Playing tracks by

Bob Dylan.

התכנית שודרה ב-13 בנובמבר 2017

ובכן, סוף כל סוף הגיעו החבילות. בראשית החודש יצאה לאור החטיבה השלוש-עשרה של סדרת הבוטלגים של בוב דילן הכוללת הקלטות מן„
השנים 79 עד 81. מבחינה ביוגרפית זוהי התקופה בה התקרב דילן אל הדת הנוצרית ואל דמות משיחה הנצרתי. כיאה לאיש סתרים ובדומה לאנשי רוח רבים, שהיו גם אנשי גבולין, ההתנסות בדת אחרת והפנייה אל שירה הימנונית רליגיוזית בכמה מאלבומיו בשנים אלו דורשות עיון. אף מבחינה מוזיקלית הצליל השתנה וניתן כבר לחוש היטב את רוחות שנות השמונים המנשבות. על כל פנים נשב על המדוכה בשעה 22:00 הלילה בגלי צה''ל וננסה לפרוש היריעה ולהשמיע כמה שיותר מבין 102 ההקלטות המצויות בידינו, אשר אוזן ההמון טרם שמעתן

"האזינו והפיצו והתכנסו ליד מקלטי הרדיו

Comments