Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share
אגן האבק • חלק ב

אגן האבק • חלק ב

Playing tracks by

Woody Guthrie, Jack Bryant, Donald Bryant, Homer Pierce, Skip James and more.

התכנית שודרה ב-11 בספטמבר 2017

שעטנו הישר אל עין הסערה והמשכנו אל החלק השני בבירור סוגיית 'תקופת אגן האבק' של שנות השלושים בארה"ב של אמריקה. כולם אז רצו מן האדמה שתעניק להם מעושרהּ, עיבּוד מוגבר ללא פיקוח, פועלים שהיו לאריסים על אדמתם, שאיפה ותחושת שליחות להתפשטות מערבה וליום בו יֵרֵד על כל מתיישב זהב מן שמיא, ביקוש מוגבר לחיטה ועליית מחירהּ, מיכּון חקלאי עודף לצד מדיניות חקלאית חסרת אחריות - כל אלה הפכו את אדמות 'המישורים הגדולים' קרקע לקטסטרופה חברתית וכלכלית שכמוה לא ידעה היבשת

כאז כן היום

הנה זה בא

Comments