Keep up to date with every new upload!

Join free & follow orthobel
Share
VRT - het gebed van het hart of het Jezusgebed

VRT - het gebed van het hart of het Jezusgebed

Vanavond luisteren we naar een gesprek dat we eertijds hadden met wijlen Dom André Louf, ooit abt van de Abdij van de Catsberg. Hij was sinds jaren een man van het gebed en wist heel boeiend te spreken over de aanroeping van de naam van Jezus, zich hoofdzakelijk baserend op de gemeenschappelijke traditie van de Onverdeelde Kerk. Ooit zei hij bij een lezing dat "terwijl de heiligen van het Oosten en het Westen op een perfecte wijze contemplatie en actie hebben geïntegreerd in hun geestelijke ervaring, beleven wij ze vandaag min of meer als tegengesteld aan elkaar. Wie zich aan het gebed wijdt, heeft de indruk het engagement los te laten; wie zich ten dienste stelt van zijn broeder, voelt de bedreiging het gebed achterwege te laten".

Productie en presentatie: Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat)

© Orthobel - februari 2014

Comments