Keep up to date with every new upload!

Join free & follow OBS
Share
Afropolitismen - med Afrika i centrum

Afropolitismen - med Afrika i centrum

Afropoliten är en afrikansk världsmedborgare som identifierar sig både med sina afrikanska rötter och sitt nya hemland. Minna Salami ger sitt eget perspektiv på frågan. (Repris från våren 2015) Kosmopolitismen - idén att människan är en världsmedborgare samtidigt som hon är medborgare av ett enskilt land, avfärdas ofta som en utopi utan koppling till verkligheten. Kosmopoliten sägs vara ytlig, elitistisk och priviligierad.Afropolitismen, en version av kosmopolitismen som sätter Afrika i centrum har diskuterats hetsigt i Afrikanska intellektuella cirklar de senaste åren och möter liknande anklagelser.Afropolitismen betonar att emedan det finns starka band Afrikaner emellan, såsom deras historia, politiska strukturer, kulturella värden och traditionella övertygelser, så har Afrikaner även band till övriga världen. “Afropoliten ar inte bara världsmedborgare men också Afrikansk världsmedborgare,” sa den nigeriansk-ghananska Taiye Selasi, författaren som myntade begreppet på 90-talet.Selasi

Comments