Keep up to date with every new upload!

Join free & follow NRK – Kurer
Kurer 436: Journalist og medieprisar til den store gullmedalje

Kurer 436: Journalist og medieprisar til den store gullmedalje

Kvart år kjempar norske mediefolk og journalistar om fleire hundre prisar. Dei ulike bransjane har ulike kåringar, og i tillegg har dei fleste bedrifter, konsern og journalistlag sine eigne. Totalen vert så mange prisar at førsteamanuensis Magne Lindholm kallar det ein inflasjon. Men når vert det for mange? Kva for nokre er overflødige? Kva prisar verkar i ti minutt, og kva for nokre betyr noko for prismottakarane sine arbeidstilhøve? Og korleis skal programleiar Heidi Fagna gå fram for å lære av unge og eldre prisgrossistar, slik at denne Kurer-episoden vert verdig ein pris?

Comments