Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Đang Oshi ✈️
Get closer to your favourite creators with Mixcloud Select.Read more
Subscribe Monthly
Share
Việt Mix - Cô Thắm Không Về & Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi & Khó Vẽ Nụ Cười

Việt Mix - Cô Thắm Không Về & Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi & Khó Vẽ Nụ Cười

1: cô thắm không về
2: chúng ta dừng lại ở đây thôi
3: khó vẽ nụ cười
4: hạt mưa vương vấn
5: thê tử
6: anh đợi em được không
7: truyền hái y
8: vì con ( phú lê )
9: về ( Đạt G )
10: buồn lắm anh ơi ( Hương Ly )
11: mặt trái sự thật
12: đau để trưởng thành
13: bước qua đời nhau ( volca nữ )
14: vì anh thương em