Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Nepali
Know how gold was formed? Could colliding stars have the answer? - जमिनमा भेटिने सुन र आकाशमा ताराहर

Know how gold was formed? Could colliding stars have the answer? - जमिनमा भेटिने सुन र आकाशमा ताराहर

130 million years ago two stars collided and generated gravitational waves. The waves have just been seen by scientists on Earth for the first time ever, which they say is a very big deal.Astrophysicist Dr Prajwal Kafle explains why it's being called one of the greatest scientific event in history. - १३० मिलियन वर्ष अगाडी दुई ताराहरू एक आपसमा ठोक्किए र तरङ्गहरुको सिर्जना गरे। अहिले आएर उक्त तरङ्गहरुलाई पृथ्वीमा बैज्ञानिकहरुले पहिलो पटक देख्न सफल हुनु एकदमै ठुलो कुरा भएको उनीहरुको भनाइ छ।खगोलशास्त्री डा. प्रज्वल काफ्ले उक्त तरङ्ग देखिनुको महत्वबारे यसो भन्नुहुन्छ।

Comments